Velkommen


Velkommen til hjemmesiden hovedhalscancer.dk. Formålet med hjemmesiden er at formidle viden om sygdommen(e).

I betragtning af at ca 9.000 lever med en af hoved/hals cancer diagnoserne og at der årligt kommer ca. 1600 nye tilfælde af cancertilfælde i hoved og hals er der forbavsende lidt service og viden til denne gruppe patienter og deres pårørende. Pårørende er ikke mindst en vigtig gruppe i denne sammenhæng, hvor livssituationen i den grad sættes på prøve.

Kræftsygdomme er i stigende grad noget man dør med og ikke AF. Der er en stigning (og heldigvis for det) af overlevende, men især for hovedhalskræftpatienter kan tiden efter raskmelding være kompliceret med mange ubehagelige senfølger. Efter udskrivning står man ofte alene med de tusind spørgsmål om behandling for senfølger. Bemærk især vores afsnit om ERNÆRING, hvor der er gode råd og opskrifter.

Derfor håber vi, at I vil tage godt imod  hjemmesiden og bruge den til det der er formålet: at skabe et forum, hvor man kan hente viden og information, trøst, og en platform hvor også DINE erfaringer kan hjælpe andre.

 

Hoved Hals Cancer