Velkommen


Velkommen til Foreningen hovedhalscancer.dk. Foreningens formål er at formidle viden, debat og især erfaringsudveksling for og mellem patienter og pårørende.Denne formidling foregår især her på hjemmesiden.

Foreningen er landsdækkende og det ligger os meget på sinde at medlemmerne orienteres om behandlingserfaringer m.v. fra hele landet.

Som medlem af foreningen får du tilsendt nyheder, annoncering af møder m.v. Og medlemmerne kan sende deres egne erfaringer og nyheder til: hovedhalscancer@gmail.com

hovedhalscancer.dk er en patientforening, som man kan melde sig ind i. Kontingentet er 100 kr om året, som kan indbetales på bankkonto 6060-0005808074. Oplys venligst navn, postadresse, e-mail adresse og evt. tlf.

I betragtning af at ca 9.000 lever med en af hoved/hals cancer diagnoserne og at der årligt kommer ca. 1600 nye tilfælde af cancertilfælde i hoved og hals er der forbavsende lidt service og viden til denne gruppe patienter og deres pårørende. Pårørende er ikke mindst en vigtig gruppe i denne sammenhæng, hvor livssituationen i den grad sættes på prøve.

Derfor håber vi, at I vil tage godt imod foreningen og hjemmesiden og bruge den til det der er formålet: at skabe et forum, hvor man kan hente viden og information, trøst, og en platform hvor også DINE erfaringer kan hjælpe andre.

 

Velkommen til website Hoved Hals Cancer